preloader
Bize Ulaşın
Pamukyazı Mahallesi 8. Cadde
No:15 Torbalı
İzmir / TÜRKİYE
İletişim Bilgileri
Telefon +90 232 863 41 64 (pbx)
Faks +90 232 863 41 67
E-Posta info@doganaytugla.com

Çalışan Kişisel Veri İşlenmesine Dair Açık Rıza Formu

DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doğanay Toprak ve DoğanayPres tarafından hazırlanan “Çalışan Aydınlatma Metni” ni okudum ve anladım. İşbu Aydınlatma Metni ile; tarafımızla Çalışanlar arasında iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi hususunda ayrıntılı olarak bilgilendirildim, tereddütte yer vermeyecek şekilde aydınlatıldım.

Bu doğrultuda; İş ilişkimin başlangıcında İş Başvuru Formunda belirttiğim ve/veya iş ilişkisinin kurulması sonrasında işverene gerek talep üzerine gerekse de kendi ihtiyarımla ilettiğim;

ADLİ SİCİL KAYDI ALINMASINA DAİR AÇIK RIZAİş ve işyeri güvenliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminin yerine getirilmesi amacıyla ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri verilerimden “Adli Sicil Kaydı Bilgimin” işlenmesine,

☐ Onay veriyorum                                    ☐ Onay Vermiyorum

Çalışan:

İsim – Soy İsim:

Tarih:

İmza:

İLETİŞİM KAYITLARI YURTDIŞI AKTARIM AÇIK RIZABilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu ve iletişimin sağlanması amacıyla ileti (sms, e-posta, arama) ile bu platformların yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olduğundan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına;

☐ Onay veriyorum                                    ☐ Onay Vermiyorum

Çalışan:

İsim – Soy İsim:

Tarih:

İmza:

GÖRÜNTÜ KAYDI ALINMASINA İLİŞKİN   AÇIK RIZA  İşyerinde, açık ve kapalı çalışma alanlarında veri sorumlusunun fiziki mekan güvenliğinin sağlanması, güvenlik yönetimi, işin yönetimi, işi, işyerini ve çalışanı koruma ve gözetme borcunun ifası, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi, performans ve verimlilik ölçümü gibi nedenler ile açık çalışma alanlarında ve işyerinin ortak alanlarında görüntü kaydı alındığını bildiğimi ve işverenin yönetim hakkı kapsamında dışında disiplin işlemlerinin yönetimi nedenleri ile işlenmesine, bu kayıtların geçerli ve hukuka uygun yollardan elde edilmiş delil mahiyetinde olmak üzere gerektiğinde kullanılmasına ve işlenmesine;

☐ Onay veriyorum                                    ☐ Onay Vermiyorum

Çalışan:

İsim – Soy İsim:

Tarih:

İmza:

VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN TOPLANAN VE PAYLAŞILAN GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLARA İLİŞKİN AÇIK RIZA (Sosyal Medya Mecralarda Kullanılması halinde)İşverenimin bu tür işlemlerini, yani şahsi veya toplu; işyerinde veya işle bağlantılı olarak işyeri dışındaki mahallerde çekilmiş olan fotoğraflarımın, yasal yönetim hakkı yetkisiyle işyerinin ve iş ortamının faydasına olması, reklam, tanıtım gibi geçerli sebepleri olduğu ölçüde, Veri Sorumlusu içerisinde veya dışında paylaşılmasına ve işlenmesine

☐ Onay veriyorum                                    ☐ Onay Vermiyorum

Çalışan:

İsim – Soy İsim:

Tarih:

İmza:

ELEKTRONİK POSTA VE TELEFON KAYITLARININ İZLENMESİ AÇIK RIZA   (İDARİ PERSONEL)  İş saatleri içinde ve işle ilgili olarak kullanacağım şirket bilgisayarları, şirket hatları , internet ve şirket  serverlarının şirketin mülkiyetinde olduğunu, kurumsal uzantılı veya kurumsal uzantılı olmasa bile işyerime bildirdiğim ve iş için kullanacağımı beyan ettiğim ……… mail adresimin …………no’lu cep telefonumun ve bu araçlar üzerinden yaptığım haberleşme ve paylaşımların işverenimin işin ve işin yürütümüne ilişkin kontrol hakkı kapsamı dışında  gerektiğinde disiplin işlemlerinin yürütülmesi için işlenmesine,

☐ Onay veriyorum                                    ☐ Onay Vermiyorum

Çalışan:

İsim- Soyisim:

Tarih:

İmza:

İŞYERİ ARAÇLARININ GPS, ARAÇ İÇİ – DIŞI KAMERA İLE İZLENMEYE İLİŞKİN AÇIK RIZA   (Araç takip ve araç içi kamera uygulamasına geçilmesi halinde kullanmanız gerekecektir)  Mülkiyeti işyerine ait olsun veya olmasın, kullanımıma özgülenmiş her türlü araç takip sistemleri ile işyeri araçlarının araçların GPS kayıtlarının, araç kamerasının bulunması halinde görüntü kayıtlarının alınmasını bildiğimi ve açıkça kabul ettiğimi,  araçların bu takip sistemleri ile izlenebildiğinden haberdar edildiğimi, bu kayıtların işverenin yönetim hakkı, verimlilik ve iş güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü kapsamında işlenmesine ve bu kapsamın dışında  gerektiğinde disiplin işlemlerinin yürütülmesi için işlenmesine,  

☐ Onay veriyorum                                    ☐ Onay Vermiyorum

Çalışan:

İsim – Soy İsim:

Tarih:

İmza:

bizi instagramda takip etmeyi unutmayın