preloader
Bize Ulaşın
Pamukyazı Mahallesi 8. Cadde
No:15 Torbalı
İzmir / TÜRKİYE
İletişim Bilgileri
Telefon +90 232 863 41 64 (pbx)
Faks +90 232 863 41 67
E-Posta info@doganaytugla.com

Genel KVKK Aydınlatma Metni

 

DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları)Verinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Çalışan Tedarikçi Çalışanı Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Ürün veya Hizmet Alan Kişi Tedarikçi Yetkilisi Hissedar/Ortak Ziyaretçi Veli / Vasi / Temsilci Habere konu kişi Stajyer Çalışan AdayıBelge Aslı Form – Belge Yazılım Programı – Yurtiçi Hard Copy Belge Yönetim Yazılımı Bilgisayar Ortamı Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi E-Posta – Yurtiçi Excel Programı E-Posta – Yurtdışı Web Tabanlı Yazılım El yazısı Özel Entegrasyon Programı Muhasebe Programı Şifreli Dosya Fihristİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Diğer – Çevre Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Talep / Şikayetlerin Takibi Diğer – Mesleki Başarı ve Ödül Belgelerinin Sunumu Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Diğer – Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Diğer – Personel Devam Kontrol Sisteminin Yürütülmesi Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi Sözleşme İmzalanması Açık Rızanın Alınması İlgili Kişinin Alenileştirmiş Olması Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları)Verinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verilerin İşlenme Amaçları
İnternet Sitesi Ziyaretçi Kamu Görevlisi Bayi Yetkilisi Santral – Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dava, İcra Dosyası Tarafı Doktor İşyeri HekimiBilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi Web Tabanlı Yazılım Belge Aslı Form – Belge Hard Copy El yazısı Excel Programı Özel Entegrasyon Programı Belge Yönetim Yazılımıİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Talep / Şikayetlerin Takibi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Sözleşme İmzalanması Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları (Kişi Grupları)Aktarım Yapılan Taraflar
YURT İÇİYURT DIŞI
Çalışan Tedarikçi Çalışanı Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Ürün veya Hizmet Alan Kişi Tedarikçi Yetkilisi Hissedar/Ortak Ziyaretçi Veli / Vasi / Temsilci Habere konu kişi Stajyer Çalışan AdayıTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Diğer – Mali Müşavir – Muhasebe Diğer – Hukuk Müşaviri Diğer – Müşteri Hissedarlar Diğer – Şirket Vekili, Mali Müşavir Herkese AçıkGerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Diğer – Müşteri Tedarikçiler
Kişisel Verinin Aktarım Amacı
YURT İÇİYURT DIŞI
İdare Talebi Mahkeme Emri
Hukuki Sebepler
YURT İÇİYURT DIŞI
Yükümlülük ve tahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları (Kişi Grupları)Aktarım Yapılan Taraflar
YURT İÇİYURT DIŞI
İnternet Sitesi Ziyaretçi Kamu Görevlisi Bayi Yetkilisi Santral – Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dava, İcra Dosyası Tarafı Doktor İşyeri HekimiYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Diğer – Şirket Vekili, Mali Müşavir Diğer – Hukuk Müşaviri Diğer – Mali Müşavir – Muhasebe Tedarikçiler
Kişisel Verinin Aktarım Amacı
YURT İÇİYURT DIŞI
Hukuki Sebepler
YURT İÇİYURT DIŞI

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Haklarınızı kullanmak için, www.doganaytugla.com adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • PAMUKYAZI MAH. 8. CAD. NO:15 TORBALI/İZMİR adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • doganaytoprak@hs01.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

bizi instagramda takip etmeyi unutmayın