preloader
Bize Ulaşın
Pamukyazı Mahallesi 8. Cadde
No:15 Torbalı
İzmir / TÜRKİYE
İletişim Bilgileri
Telefon +90 232 863 41 64 (pbx)
Faks +90 232 863 41 67
E-Posta info@doganaytugla.com

Kariyer

Çalışan Adaylarına Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni

DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

1. GENEL TANIM

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; VERİ SORUMLUSU tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

Kimlik

Kimlik Verisi

Kimlik Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Ad-Soyad

Doğum tarihi

Doğum yeri

İmza

Anne-Baba Adı

TC kimlik no v.b.

Cinsiyeti

Medeni hali

Excel Programı

Hard Copy

Yazılım Programı - Yurtiçi

Şifreli Dosya

Muhasebe Programı

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

İletişim

İletişim Verisi

İletişim Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Adres no

E-posta adresi

İletişim adresi

Telefon no v.b.

Excel Programı

Hard Copy

Yazılım Programı - Yurtiçi

Şifreli Dosya

Muhasebe Programı

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

Özlük

Özlük Verisi

Özlük Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Askerlik Terhis Bilgisi

Çalışan Referansı Bilgileri

Net Gelir ve Brüt Gelir Bilgisi

Özgeçmiş bilgileri

Program Bilgisi

Yabancı Dil Bilgisi

Disiplin soruşturması

Excel Programı

Hard Copy

Yazılım Programı - Yurtiçi

Şifreli Dosya

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Mesleki Deneyim

Mesleki Deneyim Verisi

Mesleki Deneyim Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Diploma bilgileri

Gidilen kurslar

Meslek içi eğitim bilgileri

Mezun Olduğu Okul ve Bölüm Bilgisi

Sertifikalar

Transkript bilgileri v.b.

Mezuniyet Bilgisi

Excel Programı

Hard Copy

Yazılım Programı - Yurtiçi

Şifreli Dosya

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Verisi

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler

Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

Excel Programı

Hard Copy

Yazılım Programı - Yurtiçi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Hukuki İşlem

Hukuki İşlem Verisi

Hukuki İşlem Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

Hard Copy

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Görsel Kayıtlar

Excel Programı

Hard Copy

Yazılım Programı - Yurtiçi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Kanunlarda Öngörülmesi

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Sağlık Bilgileri

Sağlık Bilgileri Verisi

Sağlık Bilgileri Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Engellilik durumuna ait bilgiler

Kan grubu bilgisi

Kişisel sağlık bilgileri

Excel Programı

Hard Copy

Şifreli Dosya

Yazılım Programı - Yurtiçi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

ÇALIŞAN ADAYI Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları (Veri Kategorileri)

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

Kimlik

İletişim

Özlük

Mesleki Deneyim

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Hukuki İşlem

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Sağlık Bilgileri

YURTİÇİ

YURTDIŞI

YURTİÇİ

YURTDIŞI

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

   

Hukuki Sebepler

YURTİÇİ

YURTDIŞI

  

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Haklarınızı kullanmak için, www.doganaytugla.com adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • PAMUKYAZI MAH. 8. CAD. NO:15 TORBALI/İZMİR adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,

 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

 • doganaytoprak@hs01.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Başvuru Formu

Burada bulunan formu doldurarak açık pozisyonlar için başvuruda bulunabilirsiniz.

  DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  (“Aydınlatma Metni”)

  1. GENEL TANIM

  Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

  Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  2. VERİ SORUMLUSU

  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENME AMAÇLARI

  Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; VERİ SORUMLUSU tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

  Kimlik

  Kimlik Verisi

  Kimlik Verisine Ait Veriler

  Verinin Elde Edilme Yöntemi

  Kişisel Verinin İşlenme Amacı

  Ad-Soyad

  Doğum tarihi

  Doğum yeri

  İmza

  Anne-Baba Adı

  TC kimlik no v.b.

  Cinsiyeti

  Medeni hali

  Excel Programı

  Hard Copy

  Yazılım Programı – Yurtiçi

  Şifreli Dosya

  Muhasebe Programı

  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Hukuki Sebepler

  Açık Rızanın Alınması

  Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

  Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

  Kanunlarda Öngörülmesi

  Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

  İletişim

  İletişim Verisi

  İletişim Verisine Ait Veriler

  Verinin Elde Edilme Yöntemi

  Kişisel Verinin İşlenme Amacı

  Adres no

  E-posta adresi

  İletişim adresi

  Telefon no v.b.

  Excel Programı

  Hard Copy

  Yazılım Programı – Yurtiçi

  Şifreli Dosya

  Muhasebe Programı

  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Hukuki Sebepler

  Açık Rızanın Alınması

  Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

  Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

  Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

  Kanunlarda Öngörülmesi

  Özlük

  Özlük Verisi

  Özlük Verisine Ait Veriler

  Verinin Elde Edilme Yöntemi

  Kişisel Verinin İşlenme Amacı

  Askerlik Terhis Bilgisi

  Çalışan Referansı Bilgileri

  Net Gelir ve Brüt Gelir Bilgisi

  Özgeçmiş bilgileri

  Program Bilgisi

  Yabancı Dil Bilgisi

  Disiplin soruşturması

  Excel Programı

  Hard Copy

  Yazılım Programı – Yurtiçi

  Şifreli Dosya

  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Hukuki Sebepler

  Açık Rızanın Alınması

  Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

  Mesleki Deneyim

  Mesleki Deneyim Verisi

  Mesleki Deneyim Verisine Ait Veriler

  Verinin Elde Edilme Yöntemi

  Kişisel Verinin İşlenme Amacı

  Diploma bilgileri

  Gidilen kurslar

  Meslek içi eğitim bilgileri

  Mezun Olduğu Okul ve Bölüm Bilgisi

  Sertifikalar

  Transkript bilgileri v.b.

  Mezuniyet Bilgisi

  Excel Programı

  Hard Copy

  Yazılım Programı – Yurtiçi

  Şifreli Dosya

  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Hukuki Sebepler

  Açık Rızanın Alınması

  Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

  Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

  Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Verisi

  Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Verisine Ait Veriler

  Verinin Elde Edilme Yöntemi

  Kişisel Verinin İşlenme Amacı

  Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler

  Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

  Excel Programı

  Hard Copy

  Yazılım Programı – Yurtiçi

  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  Hukuki Sebepler

  Açık Rızanın Alınması

  Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

  Hukuki İşlem

  Hukuki İşlem Verisi

  Hukuki İşlem Verisine Ait Veriler

  Verinin Elde Edilme Yöntemi

  Kişisel Verinin İşlenme Amacı

  Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

  Hard Copy

  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  Hukuki Sebepler

  Açık Rızanın Alınması

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisine Ait Veriler

  Verinin Elde Edilme Yöntemi

  Kişisel Verinin İşlenme Amacı

  Görsel Kayıtlar

  Excel Programı

  Hard Copy

  Yazılım Programı – Yurtiçi

  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Hukuki Sebepler

  Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

  Kanunlarda Öngörülmesi

  Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

  Sağlık Bilgileri

  Sağlık Bilgileri Verisi

  Sağlık Bilgileri Verisine Ait Veriler

  Verinin Elde Edilme Yöntemi

  Kişisel Verinin İşlenme Amacı

  Engellilik durumuna ait bilgiler

  Kan grubu bilgisi

  Kişisel sağlık bilgileri

  Excel Programı

  Hard Copy

  Şifreli Dosya

  Yazılım Programı – Yurtiçi

  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Hukuki Sebepler

  Açık Rızanın Alınması

  Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

  Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

  Kanunlarda Öngörülmesi

  4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

  Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

  ÇALIŞAN ADAYI Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları (Veri Kategorileri)

  Aktarım Yapılan Taraflar

  Kişisel Verinin Aktarım Amacı

  Kimlik

  İletişim

  Özlük

  Mesleki Deneyim

  Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

  Hukuki İşlem

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Sağlık Bilgileri

  YURTİÇİ

  YURTDIŞI

  YURTİÇİ

  YURTDIŞI

  Tedarikçiler

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

     

  Hukuki Sebepler

  YURTİÇİ

  YURTDIŞI

    

  5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

  Haklarınızı kullanmak için, www.doganaytugla.com adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

  • PAMUKYAZI MAH. 8. CAD. NO:15 TORBALI/İZMİR adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,

  • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

  • doganaytoprak@hs01.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

  DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  ÇALIŞAN ADAYI  KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA FORMU

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doğanay Toprak ve DoğanayPres tarafından hazırlanan “Çalışan Adaylara Yönelik Aydınlatma Metni” ni okudum ve anladım. İşbu Aydınlatma Metni ile; tarafımızla Çalışanlar arasında iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi hususunda ayrıntılı olarak bilgilendirildim, tereddütte yer vermeyecek şekilde aydınlatıldım.

  Bu doğrultuda; İş ilişkimin başlangıcında İş Başvuru Formunda belirttiğim ve/veya iş ilişkisinin kurulması sonrasında işverene gerek talep üzerine gerekse de kendi ihtiyarımla ilettiğim;

  REFERANS ARAŞTIRMASI YAPILMASI HAKKINDA MUVAFAKATNAME VE AÇIK RIZAHakkımda işyerinize verdiğim CV de ve/veya iş başvuru formunda referans olarak bildirdiğim veya eski çalışma yerleri olarak bildirdiğim kişi ve kurumlar nezdinde araştırma yapılması amacıyla paylaştığım kişisel verilerin, ilgili kişilerin  muvafakati olduğunu ve rızaları dahilinde paylaşıldığını, referans olarak bildirdiğim kişilerin verilerini,  işverenliğe, referans kişilerinin bilgi ve rızalarına uygun olarak paylaştığımı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsıma ait olacağını kabul ve taahhüt ile  referans olarak bildirdiğim kişi ve kurumlar nezdinde, bilgileri teyit amaçlı olmak üzere kişisel verilerimi içeren bilgilerimin paylaşılmasına ve işlenmesine

  ☐ Onay veriyorum                                    ☐ Onay Vermiyorum

  Çalışan:

  İsim- Soy İsim:

  Tarih:

  İmza:

  ADLİ SİCİL KAYDI ALINMASINA DAİR AÇIK RIZAİş ve işyeri güvenliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminin yerine getirilmesi amacıyla ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri verilerimden “Adli Sicil Kaydı Bilgimin” işlenmesine,

  ☐ Onay veriyorum                                    ☐ Onay Vermiyorum

  Çalışan:

  İsim- Soy İsim:

  Tarih:

  İmza:

  SAĞLIK BİLGİLERİNİN ALINMASI HAKKINDA AÇIK RIZAİşe başvuru sırasında işverene bildirdiğim her türlü sağlık verilerimin açık rızam dahilinde işlendiğini buna ilişkin bilgilendirmenin yapıldığını ve bu bilgilendirme ile sağlık verilerimin iş sağlığı ve güvenliği, işe uygunluğun denetiminin ifası kapsamında işverenlikçe işlenmesine,

  ☐ Onay veriyorum                                    ☐ Onay Vermiyorum

  Çalışan:

  İsim- Soy İsim:

  Tarih:

  İmza:

  İLETİŞİM KAYITLARI YURTDIŞI AKTARIM AÇIK RIZA (Whatsapp, veya mail kullanılması halinde kullanılması gerekmektedir.)Bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla elektronik ileti (SMS, e-posta, arama) ile bu platformların yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olduğundan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına

  ☐ Onay veriyorum                                    ☐ Onay Vermiyorum

  Çalışan:

  İsim- Soy İsim:

  Tarih:

  İmza:

  bizi instagramda takip etmeyi unutmayın