preloader
Bize Ulaşın
Pamukyazı Mahallesi 8. Cadde
No:15 Torbalı
İzmir / TÜRKİYE
İletişim Bilgileri
Telefon +90 232 863 41 64 (pbx)
Faks +90 232 863 41 67
E-Posta info@doganaytugla.com

Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

1. GENEL TANIM

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; VERİ SORUMLUSU tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

Kimlik

Kimlik Verisi
Kimlik Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Ad-Soyad Doğum tarihi Doğum yeri İmza Anne-Baba Adı TC kimlik no v.b. Cinsiyeti Medeni haliExcel Programı Hard Copy Yazılım Programı – Yurtiçi Şifreli Dosya Muhasebe ProgramıÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
Açık Rızanın Alınması Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

İletişim

İletişim Verisi
İletişim Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Adres no E-posta adresi İletişim adresi Telefon no v.b.Excel Programı Hard Copy Yazılım Programı – Yurtiçi Şifreli Dosya Muhasebe ProgramıÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
Açık Rızanın Alınması Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi

Özlük

Özlük Verisi
Özlük Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Askerlik Terhis Bilgisi Çalışan Referansı Bilgileri Net Gelir ve Brüt Gelir Bilgisi Özgeçmiş bilgileri Program Bilgisi Yabancı Dil Bilgisi Disiplin soruşturmasıExcel Programı Hard Copy Yazılım Programı – Yurtiçi Şifreli DosyaÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Hukuki Sebepler
Açık Rızanın Alınması Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Mesleki Deneyim

Mesleki Deneyim Verisi
Mesleki Deneyim Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Diploma bilgileri Gidilen kurslar Meslek içi eğitim bilgileri Mezun Olduğu Okul ve Bölüm Bilgisi Sertifikalar Transkript bilgileri v.b. Mezuniyet BilgisiExcel Programı Hard Copy Yazılım Programı – Yurtiçi Şifreli DosyaÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Hukuki Sebepler
Açık Rızanın Alınması Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Verisi
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.Excel Programı Hard Copy Yazılım Programı – YurtiçiÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
Açık Rızanın Alınması Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Hukuki İşlem

Hukuki İşlem Verisi
Hukuki İşlem Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Dava dosyasındaki bilgiler v.b.Hard CopyÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
Açık Rızanın Alınması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Görsel KayıtlarExcel Programı Hard Copy Yazılım Programı – YurtiçiÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Kanunlarda Öngörülmesi Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Sağlık Bilgileri

Sağlık Bilgileri Verisi
Sağlık Bilgileri Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Engellilik durumuna ait bilgiler Kan grubu bilgisi Kişisel sağlık bilgileriExcel Programı Hard Copy Şifreli Dosya Yazılım Programı – YurtiçiÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
Açık Rızanın Alınması Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

ÇALIŞAN ADAYI Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları (Veri Kategorileri)Aktarım Yapılan TaraflarKişisel Verinin Aktarım Amacı
Kimlik İletişim Özlük Mesleki Deneyim Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Hukuki İşlem Görsel ve İşitsel Kayıtlar Sağlık BilgileriYURTİÇİYURTDIŞIYURTİÇİYURTDIŞI
Tedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Hukuki Sebepler
YURTİÇİYURTDIŞI

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Haklarınızı kullanmak için, www.doganaytugla.com adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • PAMUKYAZI MAH. 8. CAD. NO:15 TORBALI/İZMİR adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • doganaytoprak@hs01.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

bizi instagramda takip etmeyi unutmayın